Branş Seçimi

2021-2022 YENİ SEZON

  • E-TANITIMI
  • KİTAPLARI
  • KATALOĞU
  • KONU ANLATIMLARI
  • SORU ÇÖZÜMLERİ
  • ONLİNE DENEMELERİ
  • UYGULAMALARI
  • EN YAKIN BAYİLERİ
  • İÇİN İLETİŞİM
  • EĞİTİM VADİSİ

Yeni Sezon Kitapları

Yeni Sezon Katoloğu

Konu Anlatım Videoları

Matematik 9 oran orantı

Matematik 9 Sayı ve kesir

Yaş Problemleri-3

Matematik 9 Hız Problemleri

Matematik 9 kar zarar problemleri

matematik 9 karışım problemleri

Matematik 9 Rutin olmayan problemler

Matematik 9 Yüzde problemleri

Kenarortay

Dik Üçgen

Merkezi Eğilim ve Yayılım Ölçüleri

Trigonometri

Üçgende Alan

9 Sınıf TDE Tiyatro

9 Sınıf TDE Zarflar

Yazma Süreci

Biyografi ve Otobiyografi

Fiiller

Büyük Selçuklu Devleti

Büyük Selçuklu Devletinde Kültür Uygarlık

Emevile Abbasiler

Türklerin İslamiyeti Kabulü

Osmanlı Devletinde Millet Sistemi

Dört Halife Soru Çözümü -3

Dört Halife Dönemi

İslam Medeniyetinin Doğuşu

Yerleşmeler

Türkiye de Yerleşmeler

Türkiye de İklim Tipleri

Büyük İklim Tipleri

Bölge Kavramı ve Türleri

9. Coğrafya 9 Nem ve Yağış 16-20.mp4

Elektriklenme Çeşitleri

Elektrik Yükleri

Isıl Denge

Genleşme

Öz Isı

Verim-1

Enerji Kaynakları

Isı sıcaklık termometre-3

Kimya 9 Sınıf Gazlar

Kimya 9 Sınıf Sıvılar

Sınıf Katılar-1

Su ve Hayat

Çevre Kimyası

Bakteriler, Arkeler

Protista, Bitki, Mantar

Sınıflandırma

9.Sınıf Biyoloji Hücre Organelleri

9 Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi İslam ve İbadet 1 Hafta

9 Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Gençlik ve Değerler 2 Hafta

9 Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Gönül Coğrafyamız 3 Hafta

Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1

Polinomların Çarpanlara Ayrılması 2

Polinomların Çarpanlara Ayrılması 3

Polinomların Çarpanlara Ayrılması 4

Matematik 10 Sınıf 2 Dereceden 1 Bilinmeyenli Denklemler H1

Matematik 10 Sınıf 2 Dereceden 1 Bilinmeyenli Denklemler H2

Matematik 10 Sınıf 2 Dereceden 1 Bilinmeyenli Denklemler H3

Matematik 10 Sınıf 2 Dereceden 1 Bilinmeyenli Denklemler H4

Cümle Türleri - 1

Cümle Türleri - 2

Cümle Türleri - 3

Tiyatro - 1

Tiyatro - 2

Tiyatro - 3

Anı 1

Anı 2

Haber Metni 1

Haber Metni 2

Gezi Yazısı

Osmanlıda Toprak Sistemi

Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı

Osmanlı Devletinin Dünya Gücü Olması

Osmanlı Devletinde Millet Sistemi

Nüfus ve özellikleri 16-20

Yansımalar

Düzlem Ayna

10 sınıf küresel aynalar

10 SINIF FİZİK KÜESEL AYNALARDA GÖRÜNTÜ

10 SINIF FİZİK KIRILMA 2

Tuzlar

Asitler ve Bazların Tepkimeleri

Asitler Bazlar ve Tuzlar

Asitler Bazlar ve Tuzlar - 2

Asitler Bazlar ve Tuzlar - 3

Kimya Her Yerde

Kimya Her Yerde 2

Kimya Her Yerde 3

Kimya Her Yerde 4

Madde Döngüsü

Beslenme Şekilleri

Besin Zinciri

Ekosistemin Bileşenleri-2

Ahlak Felsefesi Evrensel Ahlak Yasası

Din Felsefe

Siyaset Felsefesi

Tanrı nın Varlığına Dair Kanıtlar

Çemberin Temel Elemanları

2. Dereceden 1 Bilinmeyenli Denklemler 1

2. Dereceden 1 Bilinmeyenli Denklemler 2

2. Dereceden 1 Bilinmeyenli Denklemler 3

11 Matematik Çemberde Açı 2 Hafta

11 Sınıf Matematik Çemberde Açılar Soru Çözümü 4 Hafta

11 Sınıf Matematik Çemberde İç ve Dış Açı 3 Hafta

Koşullu Olasılık

Koşullu Olasılık 2

Mülakat ve Röportaj

Eleştiri

Dünya Tiyatrosu

anlatım bozukluğu 1

anlatım bozukluğu 2

anlatım bozukluğu 3

Tiyatro 1. video 30 mart haftası

Tiyatro 2. video 30 mart haftası

11 sınıf tde roman 1 video 16 mart haftası

Roman 2. video 16 mart haftası

Kamuoyu ve Şehirleşme

Balta Limanı Ticaret Antlaşması

Tarih 11 Sanayi devrimi

19-20. yy Osmanlıda Gündelik Hayat

Küresel Ticaret ve Turizm

İlk Kültürler ve Türk Kültürü 16-20

Sanayileşme Sürecinde Japonya

Sanayileşme Sürecinde İngiltere

Tarım Ekonomi İlişkisi

Elektriksel Potansiyel Enerji

Düzgün Elektrik Alan ve Sığa

Fizik 11 Elektriksel Kuvvet

Fizik 11 Elektriksel Alan

Kimyasal Tepkimelerde Denge

Tepkimelerde Enerji_2-1

Kimyasal tepkimelerde hız 1-2

Kimyasal tepkimelerde hız 2-3

Komünite Ekolojisi

Boşaltım Sistemi

Biyoloji Üreme Sistemi-2

Biyoloji Üreme Sistemi 2-2

Biyoloji Gelişme-3

20.yy Felsefesi Wittgenstein

Çağdaş Felsefe

Nietzsche, Comte

11 Sınıf Felsefe Paradigmacı Bilim Yaklaşımı 3

11 Sınıf Felsefe Pragmatizm 2

11 Sınıf Felsefe Varoluşçuluk 1

11 Sınıf Felsefe Yeni Ontoloji 4

Matematik Maksimum-Minimum Problemleri 2

Maksimum-Minimum Problemleri 3

Matematik 12 Sınıf Maksimum Minimum Problemleri 4

Matematik 12 Sınıf Maksimum Minimum Problemleri 5

Maksimum Minimum Problemler ve Soru Çözümü 8 e Kadar

Matematik 12 Sınıf Hız Problemleri H2

Matematik 12 Sınıf İşçi Problemleri H1

Matematik 12 Sınıf Yaş Problemleri H1

Matematik kesir problemleri

Matematik tyt sayı problemleri soru çözümü 1

Matematik tyt sayı problemleri soru çözümü 2

Sayı Problemleri -2

İntegrale Giriş 2

Yüzde Problemleri

Yüzde Problemleri 2 Kâr Zarar Problemleri

Karışım Problemleri

Geometri Çemberde Açı 1

Geometri Çemberde Açı 2

Çemberde Uzunluk 3

Gemetri 12 çemberin çevresi ve alanı

Geometri 12 Katı cisimler 2

Geometri 12 Katı cisimler

CümleTürleri1(23Mart)

Cümle türleri 2. video 23 ve 30 mart haftası iki haftalık

Cümle türleri 1. video 23mart ve 30 mart haftası iki haftalık

12tyt türkçe Fiilde Çatı 2 video ilk hafta 16 mart haftası

12tyt cümle türleri 3 video 23 ve 30 mart haftası iki haftalık

Türkçe fiilde çatı 1. video 16 mart haftası ilk hafta

Anlama Dayalı Anlatım Bozukluğu

Dil Bilgisine Dayalı Anlatım Bozukluğu

Roman ve Hikaye 1

Roman ve Hikaye 2

Ayt Türk Dili ve Edebiyatı 1. Part

Ayt Türk Dili ve Edebiyatı 2. Part

Ayt Edebiyat 3. part

Ayt Edebiyat part 4

Ayt Türk Dili ve Edebiyatı 5.Part

Ayt Türk Dili ve Edebiyatı 6. Part

Ayt Türk Dili ve Edebiyatı 7. Part

Ayt Türk Dili ve Edebiyatı 8. Part

Ayt Edebiyat 9. part

Ayt Edebiyat 10. part

Tanzimat edebiyatı 2

Fecriati Topluluğu

Servetifünun Edebiyatı

Servetifünun Edebiyatı

Tanzimat Edebiyatı 1

Tanzimat Edebiyatı 3

Milli Edebiyat 1

Milli Edebiyat 2

Milli Edebiyat 3

Atatürk İlkeleri

Atatürk İnkılapları

Atatürk Dönemi İç ve Dış Politika

Tarih 12 tbmm 1

Tarih 12 tbmm 2

12. Sınıf Tarih TYT Kurtuluş savaşı cepheler

Tarım ve Hayvancılık

Madenler

Sanayi 2

12 Sınıf Fizik Modern Fizik

12 Sınıf Fizik Atom Kavramının Tarihsel Gelişimi

Optik Aydınlanma ve Gölge

Optik Yansıma Düzlem Ayna

Ses ve Deprem Dalgaları

Renk

Küresel Aynalar

Kırılma

Yay Dalgaları

Su Dalgası

Mercekler

12 kimya Karbon Kimyasına Giriş 1

12 kimya Karbon Kimyasına Giriş 2 - YouTube

Kimya Alkanlar-3

Aldehit Keton

Alken Alkin Aromatik

Alkol ve Eter

Karboksilli Asit

Destek Sistemi

Fotosentez 1

Fotosentez 2

Biyoloji Protein Sentezi 2

DKAB 12 Sınıf İslam ve Bilim

DKAB 12 Sınıf İslam Düşüncesinde Ameli Fıkhi Yorumlar

DKAB 12 Sınıf İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar

18-19 yy grişi özellikleri 1.video

18-19 yy Felsefesinde öne çıkan problemler 2.video

18-19yy Birey Devlet İlişkisi 3.video

12. sınıf 18 19yy Felsefesi Düşünürleri 4 video

18-19 yy kant 5.video

18-19.yy hegel 6video

18-19.yy rousseau7.video

18-19 condillac voltare schopemhauer 8. Video

12. sınıf Felsefe De La Mettrie 4

Soru Çözüm Videoları

Yeni bir sekmede başka bir sitemize yönlendirileceksiniz.

Online Deneme Sınavları

Bizimle İletişime Geçin

iletişim formu alanı..

Bize Ulaşın