Multi Test

multi-test-maket

• Yaprak testler şeklinde 2 sayfa hazırlanmıştır.

• Her bir test kapaktan kopartılarak kullanılabilir.

• Konular alt başlıklarına ayrılarak testler hazırlanmıştır.

• Her branşta Konu Testi, Pekiştirme Testi, Merdiven Tarama Testi olmak üzere 3 farklı test tipi yer almaktadır.

 

KONU TESTİ

- Sayısal branşlarda özet konu anlatımı içermektedir.

- Her dersten sonra verilebilecek şekilde oluşturulmuştur.

- Bu testler öğrencinin işlenen konuyu kavrayıp kavramadığını ölçmek için hazırlanmıştır.

 

PEKİŞTİRME TESTİ

- Ünite ya da bölüm sonunda yer almaktadır.

- İlgili ünite ya da bölümdeki konulardan oluşan karma sorular yer almaktadır.

- Öğrencinin ünite ya da bölümü tamamladığında bilgi düzeyini ölçmek için oluşturulmuştur.

 

MERDİVEN TARAMA TESTİ

- Her bir merdiven tarama testi 4 sayfadan oluşmaktadır.

- Kendisinden önceki tüm konuları kapsamaktadır.

- Branş denemesi olarak sınıf içinde uygulanabilir, ya da ödev olarak verilebilir.

 

Tanıtım Videoları