Multi Test

multi test 1

 

KONU TESTİ

- Sayısal branşlarda özet konu anlatımı içermektedir.

- Her dersten sonra verilebilecek şekilde oluşturulmuştur.

- Bu testler öğrencinin işlenen konuyu kavrayıp kavramadığını ölçmek için hazırlanmıştır.

 

PEKİŞTİRME TESTİ

- Ünite ya da bölüm sonunda yer almaktadır.

- İlgili ünite ya da bölümdeki konulardan oluşan karma sorular yer almaktadır.

- Öğrencinin ünite ya da bölümü tamamladığında bilgi düzeyini ölçmek için oluşturulmuştur.

 

 

multi test 2

 

KONU TESTİ

- Sayısal branşlarda özet konu anlatımı içermektedir.

- Her dersten sonra verilebilecek şekilde oluşturulmuştur.

- Bu testler öğrencinin işlenen konuyu kavrayıp kavramadığını ölçmek için hazırlanmıştır.

 

PEKİŞTİRME TESTİ

- Ünite ya da bölüm sonunda yer almaktadır.

- İlgili ünite ya da bölümdeki konulardan oluşan karma sorular yer almaktadır.

- Öğrencinin ünite ya da bölümü tamamladığında bilgi düzeyini ölçmek için oluşturulmuştur.

 

 

multi test 3

 

multi test 4