Planlı Ders Föyleri

pdf-maket

• PDF, haftalara göre planlanmış 8 ya da 16 sayfalık föylerden oluşmaktadır.

• Planlı Ders Föyü (POF), eğitim kurumlarındaki etkileşimli tahtalarda (akıllı tahta) öğretmenlerin hızlı ve kolay ders anlatma ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla hazırlanmış bir materyaldir.

• Bu ürünle birlikte yenilenen akıllı tahta programı ve ders içerikleri, değerli öğretmenlerimize ücretsiz olarak verilecektir.

• PDF'ler 9, 1 O, 11 ve 12. sınıflar için ilgili sınıfın müfredatlarına ve ÖSYM'nin YKS soru tiplerine uygun olarak hazırlanmıştır.

• POF ürününde bir soru bankasına yakın sayıda soru bulunmaktadır. Konuların unutulmaması için de tarama föyleri ile pekiştirme sağlanmaktadır.

pdf-maket-buyutec

• PDF'lerde yer alan tüm örnek soruların çözümleri ve sayısal branşlarda konu testlerinde yer alan tüm soruların çözümleri öğretmen kitaplarında yer almaktadır.

• Öğretmen PDF'lerinde "Öğretmenin Sorusu" bulunmaktadır. Bu sorular öğrencilerin dikkatlerini derse çekmek için hazırlanmıştır.

• Öğretmene ders işlerken hareket alanı bırakmak amacıyla sayfa altlarında boşluklar bırakılmıştır.

pdf-maket-toplu

• PDF'ler eksiksiz bir ders işleme materyalidir.

• Her PDF'nin sonunda bir ya da iki adet konu testi yer almaktadır.

• Föyler içerisinde 8-16 sayfalık tarama föyleri bulunmaktadır.

• Tarama föylerinde önce işlenen tüm konularla ilgili soru bulunmakla birlikte son ayda işlenen konulardan daha fazla soru yer almaktadır.

• Böylelikle öğrencinin öğrendiği bilgileri sürekli güncel tutması hedeflenmektedir.

• TYT-AYT PDF'lerinde tarama föyü yerine farklı bir yapıya sahip olan Merdiven Tarama Föyleri yer almaktadır. Merdiven Tarama Föyleri branş denemesi veya ödev olarak kullanılabilir.

• İçerisinde yer alan Optik Formlar Jet Okuma uygulaması ile okutulabilir.

 

Tanıtım Videoları