Tanıtım


Sınıf Belirleme Sınavı
Seviye Belirleme

Kursun başlangıcında Seviye Belirleme Sınavı uygulayarak öğrencilerin hazır bulunuşlukları tespit edilir ve başarı düzeyleri birbirine yakın öğrenciler gruplanır.


Planlı Ders Föyleri
Etkin Ders İşleme

Dersler etkileşimli tahtalarda Planlı Ders Föyleri kullanılarak işlenir. Görsel içeriklerle öğrencilerin kalıcı öğrenmesi sağlanır.


Multi Test
Multi Testler

Konuları alt başlıklarına göre yapılandırılmış etkili bir sınıf içi ve evde uygulama materyalidir. Konu testleri, Pekiştirme Testleri ve Merdiven Tarama Testleri ile farklı ihtiyaçları karşılayacak şekilde hazırlanmıştır.


Modüler Soru Bankası
Ödev ve Ödev Takibi

Anlatılan konuların ardından muhtemel bütün soru tiplerini içeren sorulardan oluşturulmuş soru bankalarımızdan ödev verilecek böylece öğrencilerin bilgilerini pekiştirmeleri sağlanacaktır.


Deneme Sınavlar
Ölçme ve Değerlendirme

ÖSYM standardında sorularla hazırlanmış deneme sınavlarıyla gerçek sınavın provası niteliğindedir. Ortak değerlendirilmekte böylece öğrencinin durumu tespit edilebilmektedir.


Rehberlik Testleri
Rehberlik Testleri

Aşağıdaki rehberlik testlerimiz, pratik bir şekilde tasarlanmıştır. Değerlendirme sonuçları dijital olarak erişiminize açılacaktır. Hem öğretmenler hem de öğrenciler için yol gösterici olacaktır.